Trends en ontwikkelingen bouwsector 2017

Wat zijn de ontwikkelingen voor dit jaar, wat zijn de trends en kansen in deze sector?

Ontwikkelingen

De groei in de bouwsector heeft weer een stijgende lijn te pakken. Volgens ING en de Rabobank groeit de bouwproductie naar verwachting met drie procent dit jaar. De groei doet zich weliswaar voor binnen alle deelsectoren, maar het is toch vooral de hoge dynamiek op de woningmarkt, en de daarbij horende toenemende vraag, die zorgt voor een verder groeiende nieuwbouwproductie. Daarnaast draagt ook het verbouwen van woningen bij aan de groei. De aanvraag voor verbouwvergunningen ligt momenteel weer op ongeveer hetzelfde niveau als voor de crisis in 2008.

De sector utiliteitsbouw blijft nog achter. Dit mede door de aanzienlijke leegstand van bestaand vastgoed zoals kantoren en winkels. Ook de infrasector blijft achter. Echter zorgt de aantrekkende woningbouw voor een toenemende aanleg van (toegangs)wegen in nieuwe woonwijken.

Trends en kansen

Een cruciale trend, maar tegelijker tijd ook een kans, is samenwerken. In de bouwsector worden samenwerken en co-creëren steeds belangrijker en meer vanzelfsprekend. Op deze manier houden de ontwikkelaar, aannemer en eindgebruiker van begin tot eind gezamenlijk focus op het eindproduct, en de kosten hiervan.

Ook dit jaar speelt duurzaamheid weer een belangrijke rol in de bouwsector. Duurzaam bouwen, zoals hergebruiken van materialen en het verbruiken van minder energie en water, komen namelijk steeds hoger op de wensenlijst van overheden, consumenten en het bedrijfsleven. Daarnaast wordt de regelgeving hierop steeds strikter.

In 2017 zijn er veel kansen voor positionering. Dit omdat het gebruik en de toepassing van Social Media wederom toeneemt. Klanten worden niet meer gevonden door bouwbedrijven. Klanten vinden de bouwbedrijven, hun producten en diensten namelijk steeds vaker zelf via internet of Social Media. Het positioneren in de markt is dus erg belangrijk.

Standaardisering zal ook dit jaar weer een belangrijke kans voor bouwbedrijven zijn. Een betere kosten-kwaliteitverhouding realiseren door standaardisatie van onder andere de techniek en de toepassing van maatstructuur is al enkele jaren het streven geweest. Verschillende online programma’s, zoals Building Information Modeling en Quick Response Manufacturing, krijgen dan ook meer aandacht die de bouwcyclus, de techniek en/of het proces zullen vergemakkelijken.

Tijd voor een heldere visie en strategie

Gezien de ontwikkelingen en trends in de bouwsector is het bij veel bouwbedrijven de hoogste tijd om duidelijke keuzes vastgelegd in een heldere visie en strategie zodat ze niet achterblijven.

Bronnen

ING. (2016). Afnemende groei bouwproductie. Opgehaald van ING: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/ondernemen-in/bouw.html

ING. (2016). Trends en ontwikkelingen bouw en onroerend goed. Opgehaald van ING: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/bouw-en-onroerend-goed/trends-en-ontwikkelingen-bouw-en-onroerend-goed.html

Oud, R. (2016, Januari 6). 9 belangrijke trends in 2016 voor de bouw, civiele techniek & industrie. Opgehaald van Cad & Company: http://www.cadcompany.nl/blog/9-trends-voor-bouw-civiel-industrie-2016/

Rabobank. (2016). Productie bouwsector stijgt in 2017 met 3,5%. Opgehaald van Rabobank: https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/bouw/productie-bouwsector-stijgt-in-2017/?intcamp=be-cijfers-en-trends&inttype=link-lees.meer&intsource=bedrijven.cijfers-en-trends.bouw

Rabobank. (2016). Rabobank Cijfers & Trends – Bouw. Opgehaald van Rabobank: https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=sector&sector=bouw

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

"Martin Glas is een zeer welkome aanvulling op onze lijst van bedrijven in de sponsorpiramide. We zijn er trots op dat we weer een mooie, groeiende onderneming aan ons hebben weten te binden."
Tini Sanders, commissaris PSV
Opgericht in 1820
Altijd de juiste glasoplossing
Snelle service
Zichtbaar mooi